Legal Komoditi - Syair By Penyair Liar

Legal Komoditi

Lima tahun satu kali.
Batas jalannya politik.
Rancangannya membentuk undang undang.
Bawakan bekal atas kemapanan.

Kaum papa di atas nan singgah.
Saling tawar susunan terpilah.
Rakyat membingung tak tentu arah.
Menanti datangnya putusan yang cerah.

Lima tahun satu kali.
Batas Jalannya politik.
Macam peraturan merupa warna.
Berjajar jajar di atas meja.

Intrik intrik disini kan memulai.
Kongsi kongsi untung rugi.
Membangkit mimpi kaum miskin.
Menanti nanti hasil disepakati.

Berserakan dijalanan.
Memenuhi segala lintasan.
Perteguhkan sejenak dada menggumpal.
Sambil tongkrong membakar bakar.

Tak mengira tak menduga.
Macam putusan legislasi nyatakan.
Pudarnya angan bangkitkan harapan.
Kabarnya hadir diperjual belikan.

Cukong cukong berdiri mengangkang.
Melihat ke bawah mata memerah.
Sela-kan jalan melintas arah.
Melepas baju samparan pundak.

BERITA LAINYA